ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: شنبه 30 شهریور 1398

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 28 فروردين 1395

پودر کرم خاکی به عنوان منبع بالقوه ی پروتئین در رژیم ها غذایی ماهی کپور

پودر کرم خاکی به عنوان منبع بالقوه ی پروتئین در رژیم ها غذایی ماهی کپور

​چکیده
امرزوه، کشت کرم خاکی در بسیاری از مناطق رو به گسترش است. کرم های خاکی می توانند با روش های ساده از انواع مواد آلی تولید شوند. فرآورده های کرم خاکی می توانند به عنوان منبع جایگزین پروتئین برای بسیاری از حیوانات پرورشی همچون خوک، ماکیان و ماهی و میگو استفاده شوند. این درحالی است که استفاده از پودر آن به عنوان منبع پروتئین در غذاهای دریایی خیلی بررسی نشده است و داده ها در مورد قابلیت هضم پودر کرم خاکی در کپور و مصرف پروتئین حاصله بمراتب مفقود است.
آزمایشی برای ارزیابی پتانسیل پودر کرم خاکی با جایگزینی وعده ی غذای ماهی و قابلیت هضم آن انجام شده است. گروه های سه گانه ی ماهی با رژیم کنترل (پروتئین ماهی) یا رژیم های آزمایشگاهی تغذیه شدند که در آن 30 درصد (EW1)، 70 درصد (EW2) یا 100 درصد (EW3) پودر کرم خاکی جایگزین پروتئین ماهی شده بود. آزمایش در سیستم بازچرخشی در دمای ثابت 25 درجه به مدت 8 هفته انجام شد. 5 ماهی در هر آکواریوم (40 l) ذخیره و با نرخ خوراند 5 برابر نیاز نگهداری تغذیه شدند. رشد ماهی به صورت هفته ای پس از 24 ساعت گرسنگی نظارت شد. ماهی ها در پایان آزمایش قربانی شدند، طول و وزن روده، وزن کبد و ترکیب شیمیایی بدن تعیین شدند. ترکیب تقریبی و انرژی ناخالص (GE) ماهی و خوراندها به ترتیب مطابق با استانداردهای AOAC (1990) و گرماسنجی بمب تحلیل شدند. محتویات اسید آمینه ی اجزای سازنده ی غذا مطابق با روش های استاندارد EU ی 98/64/EG و 2000/45/EG تعیین شدند.
تغذیه ی ماهی درمورد رژیم های حاوی کرم خاکی از نرخ مشابه (EW1, EW3) یا بالاتر (EW2)، راندمان پروتئین و بقای انرژی نسبت به گروه کنترل برخوردار است. قابلیت هضم پروتئین در EW1، EW2 و EW3 نسبت به رژیم کنترل بالاتر است. شاخص های احشا و روده هیچ تفاوت قابل توجهی را نشان ندادند که بتواند نشانه ی تنش تغذیه باشد. این درحالی است که جایگزینی کامل (EW3 به تبدیل کمتر قابل توجه لیپید درمقایسه با خوراند کنترل منتج شد، دلایل این امر و تاثیر مکمل های کوچک پودر کرم خاکی به رژیم های پروتئین گیاهی باید بیشتر ارزیابی شوند.

نرخ رشد تولید مثل کرم خاکی در 3 ماه
کرم های خاکی مواد غذایی زنده

مطالب مرتبط

نظرات

نظري ارسال نشده است
عضو سایت هستید؟ وارد سایت شوید
مهمان
شنبه, 30 شهریور 1398
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

شرکت آرمان کاران زبده

با ما در ارتباط باشید

armankaranezobdeh

info@vermicompost1.ir

armankaran

arman_karan_zobdeh

@keshavarziorganic

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست