ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: جمعه 09 آبان 1399

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
شنبه, 28 فروردين 1395

سودمندی پودر کرم خاکی برای مراقبت انسانی

سودمندی پودر کرم خاکی برای مراقبت انسانی
  • مقدمه تاریخچه ی مصرف کرم خاکی به عنوان منبع دارویی برای بیماری های متعدد به هزاران سال قبل در چین و سایر بخش های خاور دور برمی گردد. این درحالی است که بررسی های دارویی بجز در مورد لمبروفیبرین به عنوان یک آنتی فیبریل انجام شده اند. در 1983 گزارش کردیم که آنزیم های فیبرینولیتیک جدید و بسیار قوی می توانند از کرم خاکی Lumbricus rubellus استخراج شوند. این آنزیم ها به صورت 6 آنزیم جدید فیبرینولیتیک ساخته و خالص شدند و مجموعاً لومبروکنیاز نامیده شدند. همچنین پی برده ایم که پودر کرم خاکی حاوی 2 نوع ماده ی بازدارنده برای انباشت پلاکت های القایی توسط کلاژن و ADP است. یکی از این بازدارنده های انباشت پلاکت با آدنوزین شناسایی شد. این درحالی است که دیگری ماده ی جدید MW 260 بود. ساختار این ماده براساس NMR، طیف های جرمی و طیف های ماورای قرمز تعیین شد. این ماده ی جدید همچنین روی شل شدگی سیاهرگ سگ القایی با پروستاگلندین F در آزمایشگاه و بازدارندگی روی زمان ترومبوپلاستین نسبتاً فعال اثر دارد. کرم خاکی از منظر تاثیرات ذکر شده ظاهراً یک عامل بسیار مفید بالقوه برای ترومبوزیس است. بنابراین آزمایش هایی را روی تاثیرات تجویز دهانی در مقابل لخته های فیبرینی بین عروقی با استفاده از پودر کرم خاکی در سگ ها و انسان ها انجام دادیم. آزمایش های انسانی بحث تخمینی از کرم خاکی استفاده شده به عنوان دارو در قدیمی ترین کتاب چینی معروف Shen Nong Ben Cao ارائه شده است که تصور می شود بین قرن اول و سوم منتشر شده است. Chang Xui Chenghe Cheng Lei Ben Cao منتشر شده در 1229 نشان می دهد که کرم خاکی قبلاً برای سکته ی مغزی استفاده می شده است قبل از اینکه کتاب واقعاً منتشر شود. این نکته بسیار مهمی است چون در زمان حال حاضر بیش از 60 درصد سکته های مغزی براثر ایجاد لخته در مغز است. بدیهی است که این وضعیت به حالت فوق الذکر کاملاً مرتبط است. این درحالی است که باوجود این توصیف قدیمی در کتاب های پزشکی آسیایی، جزئیات بررسی های داروشناسی هنوز بجز در مورد لامبروفیبرین به عنوان یک آنتی فیبریل انجام نشده است. اخیراً آنزیم های فیبرینولیتیک جدید را از کرم خاکی Lumbricus rubellus بدست آوردیم و آنها را مجموعاً بنام لامبروکیناز نامگذاری کردیم. بنابراین تلاش کردیم از این کرم خاکی به عنوان عامل ترمبولایتیک دهانی استفاده کنیم. مسئله آن است که آیا پروتئین های کارکردی می توانند در گردش خون از روده جذب شوند یا خیر. این درحالی است که بسیاری از تحقیقات جالب توجه در مورد جذب روده ای پروتئین های آنزیمی اخیراً اثبات کرده اند که مقادیر اندکی از پروتئین های آنزیمی تجویزی به صورت خوراکی می توانند از مجرای گوارشی به گردش خون جذب شوند. درواقع، همانطور که در آزمایش های حیوانی کنونی نشان داده شد، تجویز دهانی پودر کرم خاکی برای هضم لخته های فیبرینی بین عروقی ممکن است. بنابراین تجویز پودر کرم خاکی به صورت دهانی برای داوطلبین انجام شد. همانطور که آشکارا بواسطه ی نتایج موجود اثبات شد، تجویز دهانی پودر کرم خاکی قادر به افزایش فعالیت فیبرینولیتیک خون بود. از داده های کسب شده عقیده داریم که افزایش فعالیت فیبرینولیتیک می تواند به علت فعال ساز شبه ی t-PA باشد که از میان غشای گوارشی جابجا می شود یا جدیداً توسط سلول های اندوتلیال سنتز می شود. افزایش در FDP مشاهده شده 24 ساعت پس از تجویز هم نشان می دهد که فیبرینولیز در بدن رخ داد. مشخص نبود که آیا افزایش FDP فیبرینولیز را اثبات کرد یا فیبرینوژنولیز را در آزمایش های موجود. این درحالی است که وقتی سطوح دایمر D-D در برخی موارد بدنبال تجویز پودر کرم خاکی سنجش شدند، افزایش در دایمر D-D مشاهده شد همانند آنچه برای FDP رخ داده بود (داده ها نشان داده نشده است). بنابراین، افزایش مشاهده شده ی FDP نشان می دهد که فیبرین میان عروقی با تجویز پودر کرم خاکی هضم شد. بالاخص، سطوح FDP به صورت حاد روز بعد از شروع تجویز پودر کرم خاکی زیاد شدند و چند روز بعد کاهش یافت. جالب است بدانید که افزایش بیشتر FDP در داوطلبین مسن تر نسبت به جوانترها مشاهده شد. این حالت مطرح می کند که لخته های فیبرینی معمولاً موجود با میزان بیشتر یا کمتر در بستر عروقی افراد سالم بیش از 30 سال می توانند معمولاً با تجویز پودر کرم خاکی هضم شوند. در یک مورد که فرد پودر کرم خاکی را به مدت 3 روز قبل از آزمایش های موجود دریافت کرد، FDP زیاد نشد و سطح آنتی ژن t-PA قبل از آزمایش ها به علت تجویز طولانی پودر کرم خاکی به بالا بود وی. یکی از یافته های جالب کسب شده در بررسی آن بود که آنتی ژن t-PA پس از تجویز پودر کرم خاکی زیاد شد. بدان معنی که چنین تجویزی می تواند فعال کننده ی پلاسمینوژن اندوژن را رها کند. رهایی این فعال کننده ظاهراً در درمان بیماری های ترومبوز بسیار مهم است. وقتی درمان بیماری سکته ی مغزی را با تزریق اوروکیناز انجام دادیم، مواردی که مقدار آنتی ژن t-PA پس از تزریق اوروکیناز زیاد شد نتایج مثبتی را نشان داد در حالیکه موارد بدون افزایش مقدار آنتی ژن مذکور هیچ تاثیری را نشان ندادند. اینک کسر بیشتری را تست می کنیم که قادر به رهایی فعال کننده ی پلاسمینوژن اندوژن از پودر کرم خاکی است. استپرپتوکیناز، اوروکیناز و t-PA درحال حاضر به عنوان عوامل ترمبولیتیک استفاده می شوند. استرپتوکیناز برای ترومبوز بسیار موثر است اما آنتی ژنیستی را در انسان ها نشان می دهد و بنابراین نمی تواند مکرراً استفاده شود. عامل فیبرینولیتیک معروف دیگر استخراج شده از ادرار انسان، اوروکیناز است. این درحالی است که با توجه به اینکه مقادیر بسیار کمی از اوروکیناز را می توان با این روش استخراج کرد، بسیار گران است. مصرف اوروکیناز در ژاپن به 50000 واحد بین المللی در هر انسان در هر دور توسط دولت محدود شده است. البته اگر بیش از 200000 واحد اوروکیناز مورد نیاز باشد، هیچ تاثیر قابل ارزیابی انتظار نمی رود. اخیراً t-PA نوترکیب برای ترومبوز استفاده شده است. این درحالی است که حتی تولید t-PA نوترکیب نسبتاً گران است. استرپتوکیناز، اوروکیناز و t-PA نوترکیب می توانند صرفاً با تزریق وریدی تجویز شوند طوریکه فیبرینولیز درمانی با آنها باید فقط در بیمارستان انجام شود. درمقابل، پودر کرم خاکی می تواند به صورت دهانی داده شود که برای بیمار بسیار راحت است. بدین علت، پدر کرم خاکی از کاربرد بالقوه به عنوان عامل ترمبولیتیک برخوردار است که در این مقاله هم اثبات شد و اثر بازدارندگی روی انباشت پلاکت دارد یعنی یک تاثیر ضد کوآگولاسیون و تاثیر شل شدگی برای سیستم عروقی که همگی برای درمان گرفتگی عروق موثر هستند. بنابراین نتیجه می گیریم که پودر کرم خاکی یک عامل نوید بخش برای درمان ترومبوز به شمار می آید. نیروبخش Lumbricus ترکیبی از گیاهان و کرم های خاکی یا lumbricus برای هزاران سال در جنوب شرقی آسیا برای هماهنگ گردن کارکرد سیستم عصبی مرکزی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و بموجب آن تقویت عملکرد گوارشی معده و مجرای گوارشی استفاده شد. ویژگی های نیروبخشی آن برای کبد و سایر سیستم های اندامی مفید است. lumbricus در چین، کره، ویتنام و اکثر جنوب شرقی آسیا به خاطر منافع درمانی اش برای هزاران سال استفاده شده است و به اژدهای زمینی منسوب می شود. این کرم های خاکی در کره سلامت عمومی را بالا می برند و مانع انواع بیماری ها می شوند.
1
فایده ی کرم خاکی
تاریخچه کرم خاکی

مطالب مرتبط

نظرات

نظري ارسال نشده است
عضو سایت هستید؟ وارد سایت شوید
مهمان
جمعه, 09 آبان 1399
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

اینستاگرام آرمان کاران

4photoshop instagram logo لوگو اینستاگرام

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست