ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: شنبه 30 شهریور 1398

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
سه شنبه, 22 تیر 1395

نکات مهم در استفاده از ورمی کمپوست

نکات مهم در استفاده از ورمی کمپوست

 

مصرف کمپوست های تهیه شده از زباله شهری لجن فاضلاب در مقادیر مختلف در اراضی کشاورزی و مراتع برای دو سال متوالی، تاثیر سوئی بر عملکرد گیاهان نداشته ولی باعث افزایش غلظت روی در خاک شده است و بنابراین در مصرف این کمپوست ها برای مدت طولانی باید احتیاط نمود (میز و همکاران، 1973). اپستین و همکاران (1976) نتیجه گرفتند که با مصرف 240 -160 تن کمپوست لجن فاضلاب در هکتار، میزان شوری و سطح کلر درخاک به حدی زیاد می شود که باعث کاهش عملکرد گیاهان می گردد. در مطالعه ای که باروزینی و دل زان[4] (1989) در مورد تیمارهای مختلفی از کمپوست های شهری، کود دامی و کودهای شیمیایی انجام دادند، مشاهده شد که مصرف 1612-537 کیلوگرم از کمپوست ها در هکتار در طول چند سال، عناصر غذایی را بیش از نیاز گیاه و قدرت جذب آنها عرضه می کند و بنابراین مشکل جدی را از نظر آلودگی آب های زیر زمینی به دنبال دارد.

[1]-  Buchanan and Gliessman

[2]- Woodbury

[3]- Chaney

[4]- Baruzzini and Del Zan

تاثیر کمپوست و ورمی کمپوست در افزایش مقاومت گیاهان...
موارد مصرف ورمی کمپوست

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

شرکت آرمان کاران زبده

با ما در ارتباط باشید

armankaranezobdeh

info@vermicompost1.ir

armankaran

arman_karan_zobdeh

@keshavarziorganic

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست