ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: شنبه 30 شهریور 1398

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
چهارشنبه, 26 خرداد 1395

تولید کمپوست از لجن فاضلاب

تولید کمپوست از لجن فاضلاب

1-5-2- ‏لجن فاضلاب
لجن فاضلاب می تواند در مقیاس بزرگ در واحدهایی در داخل تصفیه خانه های شهری به کمپوست تبدیل شود ‏و یا به محل دیگری برای تهیه کمپوست از ضایعات زیستی احداث شده اند، حمل شود (میچل و همکاران، 1980‏). روش تهیه کمپوست از لجن فاضلاب شامل این مراحل است:
جدول 1-11- ترکیب شیمیایی کود کمپوست تولیدی کارخانه کود آلی مشهد

تولید کمپوست از لجن فاضلاب

جدول 1-12- ‏غلظت فلزات سنگین در انواع کود تولید شده در کارخانه کمپوست مشهد در مقایسه با حدود مجاز آن ها (استانداردآلمان)

تولید کمپوست از لجن فاضلاب


خشک کردن، اصلاح خصوصیات با مواد پرکننده، تنطیم pH، تجزیه هوازی یا بی هوازی، تلقیح میکروبی، عمل آمدن، تهیه ورمی کمپوست، حذف بوهای نامطلوب، بهبود خصوصیات محصول نهایی و سایر طراحی هایی که برای کنترل بیشتر فرآیند به عمل می آید. مواد پرکننده می تواند سیستم ‏تولید و محصول نهایی را تحت تاثیر قرار داده، اجازه تجزیه بهتر و سریعتر را بدهد (مارتین و همکاران، 1993).
‏در برخی از سیستم ها، از خرده های چوب و برگ درختان یا تنها برگ درختان استفاده می کنند. سایر مواد پرکننده دیگر ممکن است پوست درختان، تایر های خرد شده، کلش غلات یا کاه باشد (الول و همكاران، 1994) از مواد اصلاح كننده دیگر می توان خاكستر ذغال سنگ را نام برد. تركیب لجن فاضلاب با مواد بهساز مختلف در سال های اخیر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. کمپوست كردن لجن فاضلاب امکان استفاده از آن را در اراضی کشاورزی، و همچنین ذخیره سازی آن را فراهم کرده است (مارتین و همكاران، 1993؛ الول و همكاران، 1994)
غلظت عناصر غذایی و عناصر كمیاب در لجن فاضلاب در ایالات متحده آمریكا به ترتیب در جدول 1-13 و جدول 1-14 آمده است (ركیگل، 1995)
با مقایسه ارقام جدول 1-13 و 1-14 می توان نتیجه گرفت كه لجن فاضلاب منبع غنی از عناصر غذایی گیاهان به ویژه نیتروژن و فسفر است. غلظت عناصر كمیاب در آن بسیار متفاوت و در ‏برخی موارد بیشتر از حد مجاز است. بنابراین در مصرف لجن فاضلاب باید احتیاط لازم را از نظر مقدار عناصر سنگین به عمل آورد
جدول 1-13- ‏غلظت کل عناصر غذایی پرمصرف در نمونه های لجن فاضلاب دم ایالات متحده آمریکا

تولید کمپوست از لجن فاضلاب


‏جدول 1-14-‏غلظت کل عناصر کمیاب در لجن فاضلاب در ایالات متحده ‏آمریکا (میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک)

تولید کمپوست از لجن فاضلاب

* حدی كه تاثیر سوئی در آن مشاهده نشده است (مقاله چینی )

تولید کمپوست از ضایعات دامی
فناوری تولید کمپوست

مطالب مرتبط

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

شرکت آرمان کاران زبده

با ما در ارتباط باشید

armankaranezobdeh

info@vermicompost1.ir

armankaran

arman_karan_zobdeh

@keshavarziorganic

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست