ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: سه شنبه 06 خرداد 1399

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
یکشنبه, 30 خرداد 1395

تولید کمپوست از ضایعات دامی

تولید کمپوست از ضایعات دامی

1-5-4- ضایعات دامی
‏کود گاوی جامد ممكن است بعد از جدا شدن از قسمت مایع به كمپوست تبدیل شود این ضابعات در توده های کمپومست متحرک (ویندروها)، جعبه های تهیه کمپوست، رآکتورهای با بستر جامد لرزان و یا با کمپوست کردن با بقایای گیاهی زراعی، جنگلی، تراشه چوب، خاک اره و پیت خزه ای، به کمپوست تبدیل می شوند. کود مرغی با بقایای ماش (Vicia dasycarpa)، خاک اره و یا ساقه خرد شده ذرت به کمپوست تبدیل می شود. تبدیل شدن مخلوط کود خوک با پیت و خاک اره و همچنین مخلوط خمیر پوست با پیت از دیگر نمونه های تبدیل ضایعائت دامی به کمپوست است (رکیگل، 1995 ‏). خصوصیات شیمیایی انواع کودهای دامی در جداول 1-16 و 1-17 ‏آمده شده است.

جدول 1-15- ‏خصوصیات شمیایی کمپوست های حاصل از ضایعات گیاهی

‏* منبع. خدمات ترویجی، دانشگاه مینسوتا
‏ ‏نکته قابل توجه در این جداول، تفاوت بین مقدار نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن برای انواع مختلف کودهای دامی است. در جدول 1-17، غلظت نیتروژن بسیار کم گزارش شده است که دلیل آن را می توان به تفاوت های مربوط به ترکیب شیمیایی علوفه دام ها در مناطق مختلف نسبت داد یا خطای آزمایش تلقی کرد.
1-5-5- ضایعات صنعتی
‏ضایعات صنعتی متفاوتی از جمله مواد سلولزی و ضایعات حاصل از صنایع تبدیلی ممکن است به كمپوست تبدیل شوند. تجزیه لجن حاصل از آسیاب کاغذ در راکتورهای با قابلیت تجزیه سریع و تلقیح با ریزجانداران روده نشخوار کنندگان با موفقیت انجام شده است (گیجزن و همکاران، 1988‏). محصولات جانبی کارخانجات تولید نسکافه را در فرآیند بی هوازی گرمایی به متان و سایر گازها تبدیل کرده ائد و محصول نهایی تولید شده نیز کیفیت مناسبی برای مصارف باغبانی داشت (کوستنبرگ و مارکیم، 1993). بیوگاز به مخلوطی از گازها (بیشتر متان، دی اکسبد کربن و به میزان کمی اکسیژن، نیتروژن و سولفید هیدروژن) که از تجزیه پی هوازی بقایای آلی به دست می آید، گفته می شود. تولید بیوگاز برای مصارف انرژی، هدف عمده هضم ترموفیلی بی هوازی است. انواع بسیار متفاوتی از ضایعات آلی مانند ضایعات حاصل از کارخانجات الكل سازی و کاغذسازی برای تولید بیوگاز استفاده می شود (شرنر و همكاران، 1993 ‏).


‏جدول 1-16 ‏خصوصیات شیمیایی انواع کودهای دامی مورد استفاده اراضی کشاورزی (رکیگل، 1995)


‏ جدول 1-17- خصوصیات شیمیایی برخی از انواع كودهای دامی در هندوستان (گارگ و همكاران، 2005)

‏قالب های چوبی پرسی و فیبری را با لجن فاصلاب و خاکستر چوب مخلوط كر‏ده، در محفظه های بسته په کمپوست تبدیل می کنند. مایعات تخته و الوار نیز برای تبدیل به کمپوست ‏به کار می روند (ریگل، 1994 ). ضایعات کارخانجات کنسرو ماهی و خرچنگ را با علف های ‏دریایی و پیت مخلوط کرده، تبدیل به کمپوست می کنند. عصاره حاصل از ضایعات ماهی و پیت برای تخمیر و تولید وزن زنده مكیروبی به کار می رود. ضایعات کارخانجات کنسرو ماهی و خرچنگ ‏همچنین با خاک اره، پیت و کود مرغی برای تولید کمپوست باهم مخلوط می شوند (فردریک، 1991‏). از تراشه چوب نیز به عنوان ماده حجم دهنده استفاده می کنند (مارتین و چینتالاپاتی، 1989). ضایعات کشتارگاه نیز به صورت بی هوازی هضم می شود و بعد از عمل آمدن برای مصارف با باغبانی به کار می رود. ضایعات کارخانجات تولید ابریشم نیز در مدت 60 ‏روز در شرایط هوازی کمپوست و به جای کود شیمیایی مصرف می شود (مادان و واسودوان، 1989).

1
تولید کمپوست در منزل
تولید کمپوست از لجن فاضلاب

مطالب مرتبط

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

با ما در ارتباط باشید

armankaranezobdeh

info@vermicompost1.ir

armankaran

arman_karan_zobdeh

@keshavarziorganic

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست