ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

امروز: شنبه 30 شهریور 1398

فرشید رابطیان

مدیرعامل شرکت آرمان کاران زبده - تولید کننده محصولات ورمی کمپوست
شرکت آرمان کاران زبده
یکشنبه, 20 تیر 1395

تولید کمپوست از ضایعات گیاهی

تولید کمپوست از ضایعات گیاهی

مكانیزم تولید کمپوست از ضایعات سبز مشابه ساير ضایعات است و جمعیت ریزجانداران برای تجزیه مواد افزایش می یابند. بریده چمن، هرمی و برگ درختان و بخشی از ضایعات آشپزخانه ای قسمت عمده ای از فایقات قابل کمپوست مجموعه های شهری را تشکیل می دهند. ضایعات حاصل ازسبزیجات با تغییراتی که بر سیستم های تهیه کمپوست از زباله شهری داده می شود، با موفقیت به کمپوست تبدیل مي شوند (میچل و همحاران، 1993؛ ورمولن و همکاران، 1993 ‏). از تكنيك تولید ورمی کمپوست نیز می توان برای تبدیل این مواد به کمپوست استفاده کرد (ادواردز، 1998). نكته مهم در این مورد، جداسازی ضایعات سبز از سایر ضایعات شهری و اخراج از گردونه ورود به ضایعات جامد شهری است. برای بهبود کیفیت محصول نهایی ممكن است از مواد بهساز و یا از فرآیندهای متفاوتی استفاده شود. در فلورانس ایتالیا، ضایعاتی را که روزانه تولید می شود با تراشه چوب مخلوط و در مدت 45روز با استفاده از سیستم و آکتور باز به کمپوست تبدیل می كنند (والینی و همكاران، 1993‏). برای ضایعات آشپزخانه ای به همراه كاغذ از روش هضم بی هوازی در55 درجه سانتی گراد به مدت 42 ‏روز استفاده می كنند (ورمولن و همکاران1993 ‏. برای تهیه کمپوست از ضایعات آشپزخانه ای اگر از هاضم بی هوازی استفاده نشو د، هوادهی تحت فشار یا هم زدن مداوم ضروری است.

 

كاه گندم، ساقه و ضایعات خوشه ذرت، ضایعات حاصل از کارخانجانت آبجوسازی، خمير بذرهاه غوره و کلش پنبه، باگاس نیشكر و سایر بقایای کثاوررژ با درصد بالای ترکیبات لیگنوسلولزی می تواند در يك راکتوو تخمیری به کمپوست تبدیل شود. بهترین دما در شرایط هوازی برای تجزیه 66-56 درجه سانتی گراد است ولی این دما برای فعالیت قارچ هاي گرمادوست که عامل تجزیه ترکیبات لیگنوسلولزی هستند، کمی زیاد است. بنابراین برخی از محققان راکتورهایی را طراحی کرده اند که دماي آنها بین 55-50 ‏درجه سانتی گراد است با این حال بیشتراز فعالیت آنزیم سلولاز در دمای 45-35 ‏درجه سانتی گراد رخ می دهد (بونو و همکاران. 1992 ‏) بنابراین تجزیه مواد سلولزی به احتمال زیاد در دماهای پایینتر صورنت می گیرد. رطوبت بیش از حد و یا فشرده شدن ممکن است باعث ایجاد شرايط بی هوازی در راکتورهای تهیه کمپوست شده و تجزیه مواد سلولزی با مشکل روبه رو شود.
‏تهیه کمپوست از پوست درختان را در راکتورهای کوچك (26 ليتري) با تهویه ثابت و در رطوبت 60% مورد مطالعه قرار داده اند (کمپل و همکاران، 1990‏). پیشرفت های اخیر در تولید راکتورهای ارزان با کنترل دقيق شرایط محیطی، امكان تبديل محدوده وسیعی از مواد قابل تبديل به کمپوست را به وجود آورده است. این پیشرفت ها همچنین امکان اندازه گيری عواهل مختلف برای تنظیم شرایط محيطی، کاهش زمان تهیه کمپوست، هزینه کمتر انرژی و پایداری بیشتر محصول نهایی را فراهم کرده است. خصوصیات كمپوست های تهیه شده از برخی از نوع ضایعات گیاهی در جدول 1-15 ذکر شده است (پتی گرو، 1997‏).

 

 

فناوری تولید کمپوست
ورمی کمپوست

مطالب مرتبط

هدیه ما به شما: از صفر تا صد ورمی کمپوست در یک کتاب ارزشمند

دانلود رایگان کتاب

شرکت آرمان کاران زبده

شرکت آرمان کاران زبده

با ما در ارتباط باشید

armankaranezobdeh

info@vermicompost1.ir

armankaran

arman_karan_zobdeh

@keshavarziorganic

ما اینجاییم

آدرس ورمی کمپوست