فروش ورمی کمپوست

فروش ورمی کمپوست احتیاج به تجربه , تخصص و تکنیک های بازار یابی دارد. اینکه انتظار داشته باشیم که خریدار خودش به ما مراجعه کند احتمالش بسیار پایین است چون , کشاورزان ما با این نوع کود و تواناییهای این کود آشنا نیستند.
یکی از راه ها بسیار موثر در بازار یابی این کود تست رایگان این کود توسط شما با مشارکت کشاورز و یا باغدار است. همه آدمها به تست رایگان هر چیزی نه نمیگویند. پس با تست رایگان بعد از جواب گرفتن این کود دیگر فروش بسیار آسان خواهد بود.

نکته مهم دیگر قیمت کود شما میباشد. اگر قیمت بالا باشد فروش سخت خواهد بود. پس در تولید باید دنبال روش هایی بود تا تولید را بالا برده و در عوض قیمت را پایین برد. در این خصوص قیمت مواد اولیه ای که استفاده میکنید بسیار تایین کننده است. در مناطقی که کود گاوی گران است مثل مشهد , قیمت تمام شده کود ورمی کمپوست تولیدی نیز بالا بوده و باعث میشود که تولید کنند گان این مناطق نتوانند کودی ارزان تولید کنند چون قیمت مواد اولیه ای که میخرند 2 برابر مناطق دیگر است.
پس با توجه به منطقه ای که میخواهید کار کنید ببینید که چه مواد اولیه ی ارزانی یافت میشود که میتوانید در تولید استفاده کنید و قیمت رو پایین بیارید.
پس مهمترین هدف شما برای تولید ورمی کمپوست استفاده از مواد اولیه ارزان و تولید کودی با کیفیت در مقیاس هر چه بزرگتر باشد در غیر این صورت کارتان سخت خواهد بود.